Процес учлањења овлашћеног мењача у систем Центар за мењачке послове Народне банке Србије

Да бисте се учланили у систем Центар за мењачке послове Народне банке Србије потребно је да прођете кроз следеће кораке:

Упознавање са системом

Пре него што приступите процесу учлањења у систем, најпре се упознајете, са свим релевантним чињеницама о систему Центар за мењачке послове.
Више о томе можете прочитати на страници О систему.

Подношење захтева

Да бисте извршили подношење захтева за учлањење у систем потребно је да прођете кроз следеће кораке:

Достављање захтева Народној банци Србије

Достављање захтева Народној банци Србије може се извршити на следеће начине:

Достављање захтева непосредном предајом у просторијама НБС

Захтев се доставља непосредно, од стране Овлашћеног лица, предајом у просторијама НБС,
ако у овом случају Овлашћено лице није регистровано као заступник Мењача у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката, уз Захтев се доставља и документација којoм се доказује да је потписник Захтева овлашћен за заступање Мењача или у случају када Захтев не предаје Овлашћено лице, достављени захтев мора да садржи оверени потпис Овлашћеног лица, а може се доставити у оригиналу или овереној копији.

Достављање захтева посредством пружаоца услуге испоруке пошиљке

Достављање захтева треба да изврши пружалац услуге испоруке пошиљке, који НБС омогућава увид у време када је примио Захтев.
Захтев који се НБС доставља посредном доставом, мора да садржи оверени потпис Овлашћеног лица, а може се доставити у оригиналу или овереној копији.

Достављање захтева електронским путем на адресу електронске поште

Захтев који се НБС доставља електронском доставом мора да садржи квалификовани електронски потпис Овлашћеног лица.
Ако у овом случају овлашћено лице није регистровано као заступник Мењача у складу са законом којим се уређује регистрација привредних субјеката, уз Захтев се доставља и документација којoм се доказује да је потписник Захтева овлашћен за заступање Мењача.

Одобравање захтева од стране НБС

Након обраде пристиглог захтева Народна банка Србије, ће Вам на електронску адресу назначену у захтеву за учлањење, проследити обавештење о томе да ли je захтев за учлањење у систем прихваћен или не.
У случају прихватања захтева, отвара се налог за коришћење услуга система. Логовање се врши са корисничким именом, које сте одредили у захтеву за учлањење и аутоматски генерисаном лозинком. Та информација се доставља путем електронске поште.