Центар за мењачке послове

Центар за мењачке послове је информациони систем намењен овлашћеним мењачима, који на својим мењачким местима, користе софтвер Народне банке Србије за обављање мењачких послова.

О систему

Центар за мењачке послове омогућава овлашћеним мењачима који користе софтвер Народне банке Србије за обављање мењачких послова канал путем кога могу да добију све информације везане за функционисање система.

Детаљи >>

Чланство у систему

Чланови система Центар за мењачке послове могу постати искључиво овлашћени мењачи који користе софтвер Народне банке Србије за обављање мењачких послова.

Детаљи >>

Помоћ

У одељку Помоћ можете пронаћи све релевантне информације везане за коришћење система Центар за мењачке послове и Мепо апликације.

Детаљи >>